Dětské odpolední kluby

Anglicky o kousek dál..

Do odpoledních kurzů angličtiny docházejí děti, které chtějí do angličtiny proniknout dál, než jim umožňuje školní docházka. Dostává se jim zde více času a pozornosti, než v běžné hromadné výuce. Na každého se dostane, každý se naučí vyjádřit se, zeptat se, reagovat, dát si vše do souvislostí. Talentovaní tak můžou dělat ještě větší pokroky, naopak děti, které tápou, zde mají možnost leccos dohnat. Vše se odehrává nenásilnou formou, za pomoci her a doplňkových aktivit.

 

Hrátky s angličtinou pro předškoláky

První seznámení s cizím jazykem. Děti se naučí nejzákladnější slovní zásobu v angličtině, začnou reagovat na jednoduché pokyny, ale hlavně získají kladný vztah k cizímu jazyku a odvahu ho dále objevovat. S dětmi si hrajeme, čteme knížky, zpíváme, tvoříme a hýbeme se, vše anglicky.