Dětské odpolední kluby

Anglicky o kousek dál..

Do odpoledních kurzů angličtiny docházejí děti, které chtějí do angličtiny proniknout dál, než jim umožňuje školní docházka. Dostává se jim zde více času a pozornosti, než v běžné hromadné výuce. Na každého se dostane, každý se naučí vyjádřit se, zeptat se, reagovat, dát si vše do souvislostí. Talentovaní tak můžou dělat ještě větší pokroky, naopak děti, které tápou, zde mají možnost leccos dohnat. Vše se odehrává nenásilnou formou, za pomoci her a doplňkových aktivit.