Maturita

  • Příprava na celou maturitní zkoušku z angličtiny nebo na jednotlivé části.
  • Individuální program pro potřeby každého studenta.
  • Doplnění případných mezer ve znalosti jazyka.
  • Cvičné testy.
  • Procvičování.
  • Získání jistoty.
  • Konzultace.